Informatie voor verwijzers

Je bent in gesprek met een kind en het gezin, en het blijkt dat er meer aan de hand is en er verdere hulp nodig is. Is er sprake van een gedragsprobleem dat meer vraagt dan opvoedkundige tips? Of worstelt het gezin met uiteenlopende problematiek waar een breder advies of hulp bij nodig is?

Het Jeugdteam helpt jou als professional graag verder. Onze medewerkers zijn deskundig op een breed gebied van jeugdhulp. Denk daarbij aan GGZ, opvoedhulp of verwijzing naar specialistische jeugdhulp. We werken samen met alle betrokkenen rondom een kind en het gezin. We kijken naar wat het gezin zelf kan doen. En naar de steun die hun omgeving kan geven, zoals van vrienden, buren of familie. Het kind en het gezin krijgt een vast contactpersoon vanuit één van de Jeugdteams.

De verwijzing naar het Jeugdteam gaat via de huisarts, de scholen, sociaal wijkteams, Centrum Jong of een gecertificeerde instelling.

Ben je huisarts, kinder- of jeugdarts? Gebruik dan dit aanmeldformulier om de cliënt aan te melden. Vul het document (digitaal) in en mail het naar aanmeldingen@jt.zaanstad.nl.

Wil je meer weten over wat het Jeugdteam precies doet? Klik dan hier.

Ben je een verwijzer vanuit één van de andere gespecialiseerde instellingen? Gebruik dan dit aanmeldformulier om de cliënt aan te melden. Vul het document (digitaal) in en mail het naar aanmeldingen@jt.zaanstad.nl.

Voor overleg of vragen neem je contact op met het Jeugdteam via het algemene telefoonnummer 075 - 20 50 888.

 

Wat gebeurt er na de verwijzing?

Het aanmeldteam neemt binnen 5 tot 10 werkdagen (telefonisch) contact op met het kind en het gezin. Er zijn zes jeugdteams in zes Zaanse wijken. Het Jeugdteam van de wijk van de cliënt bespreekt de aanmelding en wijst de jeugdhulpverlener aan het gezin of de jeugdige toe.

Onveilige situatie

Denk je dat er sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld bij signalen van misbruik of verwaarlozing)? Bel dan met Veilig Thuis Zaanstreek Waterland via 0800-2000.

Hoe en naar wie verwijs je door?

Voor iedere hulpvraag – van lichte tot ingewikkelde problematiek – is er passende hulp. Bij wie kun je terecht voor welke vraag?

Zijn er vragen in het gezin over opgroeien en opvoeden? Bij Centrum Jong kan het kind en het gezin voor (online) cursussen en webinars terecht. Toegankelijke en praktische informatie voor lichte problematiek.

Is de problematiek binnen een gezin breder? Zoals verslaving of werkloosheid en schulden? De sociaal wijkteams bieden een luisterend oor en denken mee. Zo adviseren ze bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening. De wijkteams zijn te bezoeken in de verschillende Zaanse wijken.

Voor scholen

Gaat het op school niet goed met het kind? Scholen melden kind(eren) en ouders aan na akkoord van de ouder(s)/verzorger(s) én na overleg met de advies- en aanmeldconsulent (de ACT-er). De ACT-er overlegt bijvoorbeeld met de zorgcoördinator over de aanmelding en zorgt dat alle benodigde informatie in het intakeformulier komt te staan. De ACT-er kan desgewenst eerst een gesprek met de ouder hebben, als dat nodig is.

Weet je niet wie de advies- of aanmeldconsulent is? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Jeugdteam bij school. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer 075-2050888. De locaties + postcodegebied zijn hier te vinden.