Informatie voor professionals

Het Jeugdteam werkt nauw samen met alle betrokkenen rondom het gezin of jongeren. Daarom kijkt een Jeugdteam naar wat het gezin zelf kan doen en de steun die ze vanuit hun omgeving kunnen krijgen, bijvoorbeeld van buren, vrienden en familie. En van professionals.

Vanaf 2018 zijn er tussen de gemeenten in Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland, de jeugdhulporganisaties en de verwijzers, nieuwe afspraken gemaakt over specialistische jeugdhulp vanaf 2018. De afspraken gaan over jeugdhulp die gezinnen krijgen als ze een verwijzing hebben naar een specialistische jeugdhulporganisatie. De bedoeling van die afspraken is dat je als gezin hulp krijgt die past bij wat jouw kind, én je gezin, echt nodig heeft om te bereiken wat je wilt bereiken.

Dit filmpje legt uit hoe het werkt in de praktijk in Zaanstad.

Meer informatie voor verwijzers en zorgprofessionals over de nieuwe werkwijze vind je op www.zorgomregioamsterdam.nl

Of neem contact op met het Jeugdteam bij u in de buurt.

 

Een jeugdige of gezin aanmelden?

Aanmelden
 • Het gezin heeft nog geen hulpverlening

  Je kunt een aanmelding doen samen met het gezin of de jongere. Een deskundige uit het Jeugdteam, tevens vast contactpersoon, zal samen met jou als verwijzer en het gezin het eerste gesprek voeren. We vinden het belangrijk om dit samen te doen, omdat we niet over een gezin of jongere willen spreken maar dit samen met hen willen doen.

  Als je vanuit een school verwijst is het belangrijk dit niet vlak voor een schoolvakantie te doen omdat wij dan pas het gesprek kunnen voeren als je terug bent van vakantie.

 • Het gezin, het kind of jongere heeft al hulp of ondersteuning.

  In dit geval kunt u telefonisch contact opnemen om je aanmelding te bespreken. We kijken dan samen welke ondersteuning er al is en welke aanvullende ondersteuning er nodig is. In de praktijk komt het voor dat de ouders of de jongere al ondersteuning of hulp hebben van het Sociaal Wijkteam of dat er individuele hulp is voor een jongere, maar dat er meer ondersteuning nodig is. Vanuit de gedachte één gezin, één plan, één regisseur zal het Jeugdteam erop toezien dat er één regisseur is, die de geboden ondersteuning goed op elkaar afstemt er er niet langs elkaar heen gewerkt wordt. Afhankelijk van de ondersteuning die geboden wordt kan dat een deskundige uit het Jeugdteam zijn.

  Als er al ondersteuning geboden wordt, maar het gezin, de jongere of jij als verwijzer er niet tevreden over bent, dan kan het Jeugdteam helpen om dit op te lossen. Het Jeugdteam gaat er vanuit dat het al besproken is met de betrokken hulpverlener. Samen met jou, het gezin en de hulpverlener wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat het in het belang van het gezin of de jongere is om de hulpverlening over te dragen naar bijvoorbeeld het Jeugdteam.

 • Het Jeugdteam Pelder-/Hoornseveld en Poelenburg onder leiding van Monique Schweitz (GGD Zaanstreek-Waterland) is een voorbeeld van een integraal werkend Jeugdteam. Het verleent al sinds een aantal jaar hulp dicht bij de inwoner en tegelijkertijd is het goed in contact met specialistische hulpverlening die buiten het Jeugdteam wordt verleend, met het onderwijs en met andere mogelijke betrokkenen. In het Jeugdteam werken hulpverleners met verschillende (culturele en professionele) achtergronden samen om de hulpvragen van kinderen en hun gezin of familie (hier samengevat als familie) te kunnen beantwoorden. Samen ondersteunen zij kinderen en hun families bij gedrags- of emotionele problemen, verstandelijke beperkingen en/of bij de opvoeding. Maar wat gebeurt er eigenlijk als er integraal wordt samengewerkt? En wat is ervoor nodig?

  Lees het hele artikel van de BMC advies