Veelgestelde vragen

Vind hier veelgestelde vragen over de jeugdhulp in Zaanstad.
Zit je vraag er niet bij? Neem contact op met het Jeugdteam in je wijk.

Klacht/second opinion/privacy

 • Ik heb een klacht over een deskundige van het Jeugdteam. Hoe en waar kan ik deze indienen?

  Als je een klacht hebt, kijkt de leidinggevende van het Jeugdteam eerst middels een gesprek met jou of het opgelost kan worden. Mocht blijken dat jouw onvrede onvoldoende is weggenomen, dan ontvang je een schriftelijke reactie van de leidinggevende op je klacht. Als je het oneens blijft met het antwoord dan kan je je naar de gemeentelijke Ombudsman. Hoe dat moet staat aangegeven in de schriftelijke reactie die je ontvangt. Je kunt via een klachtenformulier de klacht doorgeven.

 • Wat gebeurt er als ik het niet eens ben met een besluit van het Jeugdteam?

  In eerste instantie kun je een second opinion aanvragen, bij een ander Jeugdteam, of een andere deskundige uit het Jeugdteam waar je in eerste instantie mee in gesprek was. Mocht je ook na een second opinion het idee hebben dat je het niet eens bent met de uitkomst en het advies van de deskundige, dan kun je er voor kiezen om alsnog een aanvraag te doen voor specialistische hulp. Je krijgt dan een afwijzing thuis gestuurd, waarmee je in bezwaar kunt gaan bij de gemeente.

 • Kan ik een second opinion aanvragen?

  Ja, dat kan. Als je het niet eens ben met de inhoud van het verslag of het gesprek dan kun je een second opinion aanvragen. Als voorwaarde geldt wel dat een second opinion wordt uitgevoerd door iemand met dezelfde deskundigheid als de deskundige die het eerste ondersteuningsplan met jou heeft opgesteld, of die het gesprek met jou heeft gevoerd.

 • Ik heb behoefte aan een vertrouwenspersoon, hoe kan ik deze vinden?

  Als jij je verhaal kwijt wilt over een bepaalde (negatieve) ervaring in de jeugdhulpverlening, dan kun je een gesprek aanvragen met een vertrouwenspersoon van het AKJ.

 • Is mijn privacy voldoende geborgd?

  De gemeente Zaanstad hanteert de volgende uitgangspunten als het gaat over privacy:

  • Jouw hulpvraag is leidend.
  • Alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld.
  • Zo min mogelijk gegevens worden opgeslagen.
  • Transparantie staat centraal. Alles gebeurt in samenspraak met jou.


  De deskundigen in het Jeugdteam zijn geboden aan een convenant rond uitwisseling van persoonsgegevens. Dit voldoet aan de wettelijke eisen. In de folder vind je meer informatie:

  folder voor ouders en jeugdigen onder 16 jaar

  folder 16 jaar en ouder