Veelgestelde vragen

Vind hier veelgestelde vragen over de jeugdhulp in Zaanstad.
Zit je vraag er niet bij? Neem contact op met het Jeugdteam in je wijk.

Jeugdteam

 • Hoe werkt het Jeugdteam?

  Het Jeugdteam kijkt samen met jou naar de problemen die je ervaart rond opvoeden en opgroeien. Hierbij kijken jullie eerst samen naar de mogelijkheden die er liggen in je eigen netwerk. De deskundige maakt samen met jou een perspectiefplan om de problemen op te kunnen lossen. Waar nodig biedt de deskundige zelf ondersteuning, of gaat samen met jou kijken welke specialistische hulp nodig is. Op www.ik zoekjeugdhulp.nl vind je een overzicht van specialistische jeugdhulpaanbieders.

 • Wie werken er in het Jeugdteam?

  In het Jeugdteam zitten deskundigen die generalistisch werken, maar wel bepaalde expertise hebben. Denk bijvoorbeeld aan expertise op het gebied van verstandelijk beperking, geestelijke gezondheidzorg (GGZ) problematiek en jeugd- en opvoed problematiek. Een deskundige in het Jeugdteam fungeert als contactpersoon voor jou bij het bereiken van je doelen.

 • Wat voor ondersteuning/hulp biedt het Jeugdteam?

  Het Jeugdteam verricht de volgende taken:

  • Informatie en voorlichting;
  • Signalering;
  • Analyse/ triage/ diagnostiek, verwijzing naar specialistische hulpverlening en beoordelen aanvraag persoonsgebonden budget;
  • Sociale en praktische steun, begeleiding;
  • Het verlenen van ambulante jeugdhulpverlening in de brede zin;
  • Het maken van een adequate veiligheidsinschatting /risicotaxatie tijdens de intake.
  • Coördinatie en monitoring van hulp (één gezin, één regisseur, één plan), regie en afstemming met Sociale Wijkteams, andere Jeugdteams en hoofdaanbieder van specialistische jeugdhulpverlening.
 • Bij welk Jeugdteam kan ik terecht?

  Via de huisarts, het Sociaal Wijkteam of Centrum Jong hoor je bij wie je terechtkunt.