Partners

De deskundigen van de Jeugdteams komen allemaal uit verschillende organisaties. Zij kunnen naast de hulp die zij zelf kunnen geven tijdelijk andere partners betrekken om de ondersteuning vanuit het Jeugdteam te versterken. Hieronder staat meer informatie over de lokale partners.

De gemeente heeft als de ondersteuning vanuit het Jeugdteam niet voldoende is ondersteuning bij andere partners ingekocht. Het Jeugdteam kan samen met jou deze aanvragen.

Op www.ikzoekjeugdhulp.nl kun je de verschillende vormen van specialistische jeugdhulporganisaties te bekijken.