Zaanse jeugdhulp

Deskundigen van de Jeugdteams werken samen met de deskundigen in basisvoorzieningen, om zo kennis en expertise over te dragen. Mocht blijken dat er behoefte is aan wat extra ondersteuning voor een jeugdige, dan kunnen de basisvoorzieningen doorverwijzen naar de Jeugdteams. De Jeugdteams bieden ondersteuning, hulp bij een gedrags- of emotioneel probleem, bij een verstandelijke beperking en/of ondersteuning bij de opvoeding.

Als blijkt dat aanvullende specialistische hulp nodig is in jouw situatie, dan kan het Jeugdteam dit samen met jou aanvragen. Uiteraard kan dit ook via je huisarts. Op www.ikzoekjeugdhulp.nl kun je de verschillende organisaties die specialistische ondersteuning bieden bekijken. Deze site is in de eerste plaats ontwikkeld voor deskundigen. De deskundigen in je Jeugdteam – maar ook je huisarts - kan samen met jou kijken welke ondersteuning het beste aansluit op de vraag.