Zaanse jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De visie van de gemeente kun je in uitgewerkte vorm vinden in de beleidsstukken onderaan deze pagina. In Zaanstad zijn vijf Jeugdteams ingericht, die samen een lokaal dekkend netwerk vormen voor (de toegang tot) jeugdhulp in Zaanstad. Een Jeugdteam ondersteunt jou en je gezin bij vragen over opgroeien of opvoeden. De deskundigen in de Jeugdteams komen uit verschillende organisaties. Naast de ondersteuning die zij zelf bieden, kunnen zij tijdelijk andere partners betrekken om de ondersteuning vanuit het Jeugdteam te versterken. Zo kan er maatwerk geleverd worden passend bij de vraag. De Jeugdteams werken intensief samen met de professionals van de zogenaamde ‘basisvoorzieningen’: denk aan onderwijs, huisartsen, de Sociale Wijkteams en de Centra Jong. Hier kan je ook terecht voor eenvoudige vragen over opvoeden en opgroeien (zie verder op de partner pagina).

Lees meer

 

 

 • In elke wijk te vinden

  In Zaanstad zijn vijf Jeugdteams actief. Een Jeugdteam ondersteunt jeugdigen en hun gezinnen met problemen in het opgroeien of opvoeden. Uitgangspunt daarbij is dat het gezin de regie over het eigen leven heeft of weer krijgt.

 • 1 contactpersoon, 1 plan, 1 gezin

  Het Jeugdteam werkt zoveel mogelijk vanuit de eigen mogelijkheden en het netwerk van het gezin. Dat gebeurt met één contactpersoon, op basis van één plan en één gezin.

 • Familiegroepsplan

  In de nieuwe Jeugdwet is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid krijgen om samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren een Familiegroepsplan op te stellen. In dit plan kunt u zelf aangeven hoe u zelf de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) wilt verbeteren en welke hulpverlening u eventueel verwacht. Hulpverleners gaan werken op basis van uw plan.

  Lees meer
 • Persoonsgebonden bugdet

  De gemeente koopt jeugdhulp en ondersteuning in bij verschillende zorgaanbieders. Het pgb is een aanvulling op dit aanbod, om zo een passende ondersteuning te bieden voor iedereen met een hulpvraag. Het kan namelijk zijn dat de jeugdhulp en ondersteuning die de gemeente inkoopt voor jouw situatie en die van uw kind niet passend is.

  lees meer
 • Vertrouwenspersoon

  Ben je niet tevreden over de manier van behandelen bij een Jeugdteam? Kom je er niet uit met de geboden jeugdhulp of je contactpersoon? Dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon bij het AKJ. Zij helpen je om samen met de andere partij eruit te komen. Lees verder op de site van het AKJ hoe je in contact komt met een vertrouwenspersoon

 • Second opion

  Soms ben je het niet eens met de inhoud van een verslag. Of het gesprek met je contactpersoon is niet goed verlopen. Ga dan in gesprek met de hulpverlener en maak je zorg of klacht duidelijk. Is het probleem daarna nog steeds niet opgelost? Dan kun je altijd een second opinion aanvragen. De second opinion moet worden uitgevoerd door iemand met dezelfde deskundigheid als de persoon met wie je het eerste gesprek hebt gehad. Tijdens de second opinion wordt het gesprek opnieuw gevoerd, wat resulteert in een nieuwe beoordeling en verslag.