Levendige inloop hulp en ondersteuning

Rita Visscher: "Het is waardevol om te horen wat wel en wat niet goed werkt. Het biedt de gemeente inzicht over o.a. de Sociale Wijkteams, werkeloosheid en particpatie". Naast wethouder Visscher-Noordzij (o.a. actief burgerschap en buurthuizen) waren Jeroen Olthof (o.a. zorg, jeugd en wonen) en Dennis Straat (o.a. werk en inkomen) aanwezig. De gesprekken gingen over de toegankelijkheid van Sociale Wijkteams en het stimuleren van initiatieven vanuit bewoners, maar ook over werkloosheid en over de komst van het nieuwe participatiebedrijf.

Lees het hele bericht op de website van de gemeente. Of kijk op samenoverzorg.zaanstad.nl, waar u meer informatie vindt op de wijze waarop u kunt meedenken over zorg en ondersteuning in Zaanstad.

Pioniers gezocht!

In Zaanstad beslissen inwoners mee over het beleid van de gemeente. Dat geldt ook voor Zaankanters die een beroep doen op ondersteuning. Bij cliëntenparticipatie gaat het specifiek om inwoners die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, schulddienstverlening of thuiszorg. De gemeente Zaanstad wil de manier waarop deze mensen kunnen meepraten en denken, cliëntenparticipatie vernieuwen. Uit de participatiepeiling die is gedaan, blijkt dat mensen graag direct en vaker willen meepraten en rechtstreeks betrokken willen zijn bij veranderingen.


Pioniers gezocht!
De gemeente Zaanstad zoekt pioniers die graag willen meedenken over goede zorg en ondersteuning. De Adviescommissie is een belangrijke partner voor de gemeente. De commissie denkt mee over een aantal vragen. Bijvoorbeeld hoe men in contact kan komen met moeilijk bereikbare doelgroepen, wat de beste vorm is om met cliënten te praten: aan de keukentafel, digitaal, via het netwerk?

Heb je interesse? Bekijk dan het profiel en meld je aan.

Wat is jouw ervaring met het Jeugdteam?


Ben jij in 2016 langs geweest bij één van de Zaanse Jeugdteams? Dan kunnen we jou of je ouders/verzorgers benaderen mee te doen aan een kort onderzoek wat de Jeugdteams in samenwerking met de gemeente uitvoeren. Wij horen namelijk graag hoe je het contact met ons hebt ervaren, zodat wij dingen kunnen verbeteren.
Twee vragen staan centraal in het onderzoek. Ben je tevreden met het resultaat van je bezoek? En: voel je je goed behandeld door het Jeugdteam? Een onafhankelijk onderzoeksbureau (DSP) voert het onderzoek uit. Jouw antwoorden op het onderzoek zijn anoniem. In april 2017 worden de resultaten via deze website bekend gemaakt.
Heb je een vraag over het onderzoek? Neem dan contact op met jouw Jeugdteam.  

Jongerenruimte BAAZ in de Kaaik geopend


Opening BAAZDebby de Ruiter en Iris de Swart van Raaz - de organisatie die jongeren ondersteunt bij het realiseren van plannen - vroegen in opdracht van de gemeente aan jongeren uit de wijk Saendelft waar zij behoefte aan hebben in hun wijk, wat ze misten. De jongeren misten bijvoorbeeld een plek waar ze hulp konden krijgen met huiswerk en waar ze elkaar konden ontmoeten, ook misten ze een koffiezaak.

Samen met RAAZ gingen de jongeren vervolgens zelf aan de slag om een jongerenactiviteitenruimte vorm te geven en te ontwikkelen tot een levendige plek voor zoveel mogelijk jongeren in Zaanstad-Noord. Het Sociaal Wijkteam, Straathoekwerk, Jongerenloket en het Jeugdteam zijn ook nauw betrokken bij De Kaaik. Voor jongeren uit Zaanstad Noord zijn met de komst van de ruimte het Jongerenloket, Straathoekwerk en RAAZ makkelijker bereikbaar geworden.   

Onder professionele begeleiding hebben de jongeren de ruimte zelf vormgegeven binnen de multifunctionele accommodatie De Kaaik. De jongeren spraken ook regelmatig met bewoners over de plannen. Ook bij de opening 16 december zijn de jongeren betrokken. Debby de Ruiter/Iris Swart: “Een fastfood restaurant konden we de jongeren uit Noord niet geven, maar wij hopen dat wij ze met deze koffiezaak waar je kunt leren, inspireren, huiswerk maken, advies inwinnen en koffiedrinken een unieke plek bieden waar iedereen zich thuis voelt.”

Lees meer: http://www.platformaandezaan.nl/jongeren-co-creators-van-eigen-ontmoetingsplek/